Strona główna
Odwierty geotechniczne - na czym polegają i do czego służą?
Odwierty geotechniczne - na czym polegają i do czego służą?

21.06.2024

Odwierty geotechniczne - na czym polegają i do czego służą?

Budowa domu, drogi czy mostu to nie tylko prace wykończeniowe i montażowe, ale także badania gruntów, na których powstanie inwestycja. Odwierty geotechniczne są jednym z kluczowych elementów tego procesu, pozwalającym na uzyskanie informacji o warunkach podłoża i właściwościach gruntu. Wiedza ta jest niezbędna do prawidłowego zaprojektowania i realizacji inwestycji, a także do oceny ryzyka wystąpienia ewentualnych problemów w przyszłości.

 

Badanie warunków gruntowych

 

Odwierty geotechniczne polegają na pobieraniu próbek gruntu z różnych głębokości, za pomocą specjalistycznych narzędzi oraz maszyn. Próbki te są następnie analizowane pod kątem składu mineralogicznego, wilgotności, gęstości czy nośności. Dzięki tym badaniom można określić rodzaj gruntu, jego warstwowość oraz właściwości fizyko-mechaniczne. Informacje te są niezbędne do prawidłowego obliczenia parametrów geotechnicznych, takich jak np. naciski na grunt czy stateczność zboczy.

 

Zastosowanie odwiertów geotechnicznych

 

Odwierty geotechniczne są wykorzystywane w różnych dziedzinach budownictwa i inżynierii lądowej. Przede wszystkim badania te są niezbędne do projektowania fundamentów budynków, gdyż pozwalają na określenie właściwego rodzaju fundamentów oraz ich wymiarów. Ponadto odwierty geotechniczne są wykorzystywane przy projektowaniu dróg, mostów, tuneli czy tam, gdzie konieczne jest określenie warunków gruntowych dla prawidłowego zaprojektowania i realizacji inwestycji. Badania te są również wykorzystywane w ocenie ryzyka wystąpienia osuwisk czy zalania terenu.

 

Metody odwiertów geotechnicznych

 

W zależności od potrzeb oraz warunków terenowych stosuje się różne metody odwiertów geotechnicznych. Jedną z najpopularniejszych jest metoda mechaniczna, polegająca na wykorzystaniu specjalistycznych maszyn do wykonywania otworów w gruncie na głębokość do 30 metrów. Przy mniejszych głębokościach, do 5-6 metrów, stosuje się metodę ręczną, wykorzystującą wytrzymałe świdry.  

 

Normy i przepisy dotyczące odwiertów geotechnicznych

 

Wykonanie odwiertów geotechnicznych oraz interpretacja wyników badań podlegają ścisłym normom i przepisom. W Polsce obowiązują normy PN-B oraz Eurokod 7, które określają m.in. wymagania dotyczące jakości próbek, metod badań oraz kwalifikacji personelu wykonującego badania. Ponadto przed przystąpieniem do prac geotechnicznych należy uzyskać stosowne pozwolenia i zgody, np. od właściciela terenu czy organów ochrony środowiska. Należy także pamiętać, że wyniki badań geotechnicznych mają ograniczony okres ważności, zwykle wynoszący kilka lat, po którym należy je zaktualizować.